Škola otvorená všetkým

Navigácia

Kontakt

 • Základná škola Ladislava Balleka, Ul. E.B.Lukáča 6 Šahy
  Ul. E. B. Lukáča 6
  936 01 ŠAHY
 • +421 36 7411 184

Mapa

Novinky

Narodeniny a meniny

Navigácia

Škola, ktorá ľúbi žiakov, žiaci, ktorí ľúbia školu.

http://www.virtualni-prohlidky360.cz/projekty/ZSSahy/_auto/flash/VirtualTour_ZSSahy.html

Rozum a vedomosti sú dôležité, no dôležitejšie sú čestnosť, spolupatričnosť a morálka.

 • Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (Testovanie 9–2018) sa v školskom roku 2017/2018 uskutoční 21. marca 2018 (streda) z predmetov matematika, aslovenský jazyk a literatúra.

  Cieľom testovania je získať prehľad o výkonoch žiakov na výstupe zo stupňa ISCED 2, porovnať ich výkony v testoch a poskytnúť školám spätnú väzbu a komplexnejší prehľad o testovaných predmetoch, ktorý môže pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania. Výsledok žiaka slúži ako podklad pre prijímacie skúšky na

 • Riaditeľka Základnej školy Ladislava Balleka, Šahy týmto oznamuje, že dňa 21.3.2018 poskytuje riaditeľské voľno žiakom 5. – 8. ročníka z dôvodu Celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ (kvôli nedostatku priestorov a pedagogických zamestnancov nie je možné zabezpečiť plnohodnotný vyučovací proces pre žiakov uvedených ročníkov). Ďakujeme za pochopenie a našim deviatakom budeme držať palce. ✊✊✊

 • Údaje a dokumenty k poukázaniu 2% z dane Rodičovskému združeniu pri ZŠ L. Balleka nájdete v záložke 2% z dane z príjmov. V mene našich detí všetkým darcom zo srdca ďakujeme!!!!

 • Do galérie Karneval 2018 boli pridané fotografie.

 • Do galérie ŠKD - turnaj v človeče boli pridané fotografie.

Utorok 20. 3. 2018

Vyučovacie hodiny / Prestávky

    1.  7:55 -  8:40               8:40 - 8:50

    2.  8:50 -  9:35               9:35 - 9:55

    3.  9:55 - 10:40          10:40 - 10:50

    4. 10:50 - 11:35          11:35 - 11:45

    5. 11:45 - 12:30          12:30 - 12:35

     6. 12:40 - 13:20         13:20 - 13:50

     7. 13:50 - 14:35         14:35 -14:40

     8. 14:40 - 15:25

Fotogaléria

Navigácia

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Ladislava Balleka, Ul. E.B.Lukáča 6 Šahy
  Ul. E. B. Lukáča 6
  936 01 ŠAHY
 • +421 36 7411 184

Fotogaléria