Navigácia

 • Slávnostné otvorenie školského roka 2015/2016

  Srdečne vás pozývame na slávnostné otvorenie školského roka 2015/2016, ktoré sa uskutoční 2. septembra o 8:00 na školskom dvore.

 • Pomôcky do 1., 3., 4. a 5. ročníka

 • 30. 9. 2015

  Aktualizovali sme modul Zaujímavosti

 • HURÁ PRÁZDNINY !!!!

   

  Začínajú 1 .7. 2015 v stredu a končia 1.9.2015 v utorok .

  Nový školský rok začneme 2.septembra 2015 v stredu o 8:00 hod na školskom dvore.

  Tešíme sa na nových prváčikov!  Uživajte si voľné chvíle, želáme vám len to najkrajšie počas prázdnin.

  pedagogický kolektív  ZŠ yes

 • Slávnostné ukončenie školského roka

  o 8:00 hod. na školskom dvore.

 • Tanečný ošiaľ

 • Tvorivé dielne

 • Prihláška

 • Skrátené vyučovanie

  HORÚCE SPRÁVY!!!
  Oznamujeme rodičom a žiakom, že z dôvodu extrémnych horúčav bude vyučovací proces v škole v dňoch 12.6. a 15.6. skrátený:
  I. stupeň: žiaci končia 4. vyučovacou hodinou, na ktorú plynulo nadväzuje činnosť ŠKD.
  II. stupeň:
  Vyučovacie hodiny Prestávka
  1. 7:55 – 8:30 10 min.
  2. 8:40 – 9:15 15 min.
  3. 9:30 – 10:05 10 min.
  4. 10:15 – 10:50 5 min.
  5. 10:55 – 11:30 5 min.
  6. 11:35 – 12:10

  Popoludňajšie vyučovanie a činnosť záujmových útvarov sa ruší!

 • NÚCEM VÝSLEDKY 2015

 • Medzinárodné cyklistické preteky okolo Slovenska

  9.-10.6. /utorok, streda/ Medzinárodné cyklistické preteky okolo Slovenska zo štartom zo Šiah.

  V tieto dni bude vyučovanie zamerané na športové aktivity, kreslenie  a rozhovory o športoch.

  Žiaci si nechajú v pondelok učebné pomôcky v škole. V utorok a stredu ráno prídu športovo oblečení a prinesú si do školy desiatu, fľašu s vodou a dobrovoľné vreckové na zmrzlinu.

  Vyučovanie bude končiť v týchto dňoch  4. vyučovacou hodinou.

 • Zber papiera


  sa začína od stredy 29.4.2015. Papier bude preberať pán školník na školskom dvore v čase
  od 7.00 do 7.55 hod.

  Zapojte sa všetci,
  podporíte svoju školu!!!

 • Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka

  sa uskutoční dňa 15. apríla 2015. Náhradný termín testovania je 21. apríla 2015.

 • Oznámenie o udelení riaditeľského voľna

   

  Riaditeľka Základnej školy na Ul. E.B. Lukáča 6, Šahy týmto oznamuje, že v súlade so Zákonom 245/2008 Z.z. § 150 ods. 5 udeľuje dňa 15.4.2015 riaditeľské voľno žiakom 5. – 8. ročníka základnej školy z dôvodu Celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka (pre nedostatok priestorov a učiteľov nie je možné zabezpečiť plnohodnotný vyučovací proces 

  žiakom uvedených tried).

  Žiaci, ktorí navštevujú šk. jedáleň sa musia odhlásiť z obedov.

 • Vážení rodičia!

  Poukázaním sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby našej

  Základnej škole na Ul. E.B. Lukáča 6 v Šahách prispejete na ďalší rozvoj školy. Získané prostriedky budú určené žiakom školy na vybavenie učební a zakúpenie učebných pomôcok. Vyplnené vyhlásenie spolu s potvrdením o zaplatení dane potvrdené Vaším zamestnávateľom môžete doručiť prostredníctvom Vašich detí späť do školy, alebo priamo na daňový úrad. ĎAKUJEME!

   Edita, Szabóová, predsedníčka RZ pri Základnej škole

 • Cestovné

  Na základe Smernice č. 7/2015 MŠVVaŠ SR sa od 1. februára 2015 uhrádzajú náklady

  na dopravu do školy autobusom len zákonnému zástupcovi žiaka, ktorý predloží škole 

  na preplatenie cestovné lístky. Cestovné lístky zbierajú rodičia a odovzdávajú triednym 

  učiteľom podľa ich pokynov. Žiaci cestujúci vlakom si vybavia voľný cestovný lístok. Viac 

  informácií u TU.

 • Milí žiaci, rodičia, priatelia školy.

  Blížia sa Vianoce a s nimi prichádza pani Zima. Radi by sme tieto sviatočné chvíle spríjemnili aj zvieratkám, ktoré nik nechce, a preto našli dočasný domov v útulku Levice. Boli by vďační za: granule, deky, nepotrebné paplóny (ale nie páperové!), matrace, obojky a popruhy na venčenie psíkov. A samozrejme veľmi potrebujú aj financie na veterinárne ošetrenie. Kto by mal ochotu a chuť pomôcť zvieratkám, veci, resp. financie môže priniesť do školy. Dopoludnia ich zbiera pani zástupkyňa Grošaftová, popoludní pani vychovávateľka Editka Vargová. V mene zvieratiek všetkým dobrým ľuďom ďakujeme. HAV a MŇAU. 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, E.B.Lukáča 6 Šahy
  E.B.Lukáča 6, 936 01 Šahy
 • +421 36 7411 184

Fotogaléria