Navigácia

Kalendár

Navigácia

Návštevy

Počet návštev: 1101386

Fotogaléria

 • Chrípkové prázdniny

   

   

  Oznámenie o prerušení výchovno-vzdelávacieho procesu. Riaditeľka základnej školy v súlade s Metodickým usmernením MŠ SR č. 15/2005 a na základe odporúčania RÚVZ Levice prerušuje výchovno-vzdelávací proces vo všetkých ročníkoch školy od 27.3.2015 do 30.3.2015. Nástup do školy: 31.3.2015 (utorok)

 • Vážení rodičia!

  Poukázaním sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby našej

  Základnej škole na Ul. E.B. Lukáča 6 v Šahách prispejete na ďalší rozvoj školy. Získané prostriedky budú určené žiakom školy na vybavenie učební a zakúpenie učebných pomôcok. Vyplnené vyhlásenie spolu s potvrdením o zaplatení dane potvrdené Vaším zamestnávateľom môžete doručiť prostredníctvom Vašich detí späť do školy, alebo priamo na daňový úrad. ĎAKUJEME!

   Edita, Szabóová, predsedníčka RZ pri Základnej škole

 •  

   

  MAŠKARNÝ PLES

  17.2.2014 o 14:00 hod v telocvični

 • Cestovné

  Na základe Smernice č. 7/2015 MŠVVaŠ SR sa od 1. februára 2015 uhrádzajú náklady

  na dopravu do školy autobusom len zákonnému zástupcovi žiaka, ktorý predloží škole 

  na preplatenie cestovné lístky. Cestovné lístky zbierajú rodičia a odovzdávajú triednym 

  učiteľom podľa ich pokynov. Žiaci cestujúci vlakom si vybavia voľný cestovný lístok. Viac 

  informácií u TU.

 • Prázdniny

  Zimné prázdniny sú do 7. januára 2015

  v škole sa stretneme 8. januára vo štvrtok. Tešíme sa na Vás :-)

 • Milí žiaci, rodičia, priatelia školy.

  Blížia sa Vianoce a s nimi prichádza pani Zima. Radi by sme tieto sviatočné chvíle spríjemnili aj zvieratkám, ktoré nik nechce, a preto našli dočasný domov v útulku Levice. Boli by vďační za: granule, deky, nepotrebné paplóny (ale nie páperové!), matrace, obojky a popruhy na venčenie psíkov. A samozrejme veľmi potrebujú aj financie na veterinárne ošetrenie. Kto by mal ochotu a chuť pomôcť zvieratkám, veci, resp. financie môže priniesť do školy. Dopoludnia ich zbiera pani zástupkyňa Grošaftová, popoludní pani vychovávateľka Editka Vargová. V mene zvieratiek všetkým dobrým ľuďom ďakujeme. HAV a MŇAU. 

 • POZOR!!!!

  Dôsledne dbajme na hygienu! Napriek tomu, že v Šahách nie je doposiaľ evidovaný žiadny prípad vírusovej hepatitídy typu A (tzv. žltačka),

  aj v našej škole dôsledne vykonávame preventívne opatrenia.

  Venujte, prosím, pozornosť stanovisku Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

  Vírusová hepatitída typu A - preventívne opatrenia.

  Vzhľadom na vývoj epidémie vírusovej hepatitídy typu A v okrese Levice (obec Šalov a okolie), 

  označil Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach (ďalej len RUVZ v Leviciach) 

  tento stav za mimoriadnu epidemiologickú situáciu z dôvodu vzniku a šírenia tohto prenosného ochorenia. 

  Doteraz RÚVZ v Leviciach zaznamenal 33 sérologicky potvrdených prípadov ochorenia.

  Vírusová hepatitída typu A je prenosné ochorenie prenášané špinavými rukami. Chorí ľudia vylučujú 

  pôvodcu ochorenia stolicou a v dôsledku nedostatočného umytia rúk môžu preniesť pôvodcu ochorenia do 

  svojho okolia, kde sa môžu kontaminovať ruky iných ľudí a touto cestou sa pôvodca ochorenia môže dostať 

  priamo z rúk alebo cez kontaminované potraviny do zažívacieho traktu ďalšieho človeka, ktorý môže tiež 

  ochorieť.

  Je potrebné: 

  Dôsledné dodržiavanie osobnej hygieny zo strany každého občana, s dôrazom na časté a pravidelné 

  umývanie rúk teplou vodou a mydlom, čo je možné doplniť aj dezinfekčnými prostriedkami.

  Pravidelná denná vel'koplošná dezinfekcia všetkých spoločných priestorov budov, pracovných 

  plôch, toaliet pre zamestnancov a pod.

  Pravidelná denná maloplošná dezinfekcia všetkých umývateľných plôch spoločných priestorov 

  budovy - zábradlie pri schodišti, kľučky na dverách, stoly a stoličky na chodbách a pod.

  Pravidelná denná maloplošná dezinfekcia umývateľných i dezinfikovateľných plôch v priestoroch 

  kancelárií, v ktorých sa pohybujú klienti.

 • Súťaž o najkrajšiu tekvicu

                            Tekvice-plagat.doc

  SÚŤAŽ O NAJKRAJŠIEHO TEKVICOVÉHO STRAŠIAKA

  pre 1. - 4. ročník
  Tekvičky môžete nosiť do školy od 13. do 17. októbra.
  Tešíme sa na Vaše nápady! 

 • Pomôcky do 1. a 5. ročníka

 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Srdečne vás pozývame na slávnostné otvorenie

  školského roka 2014/2015, ktoré sa uskutoční

  2. septembra o 8:00 na školskom dvore.

 • Slávnostné ukončenie školského roka

  o 8:00 hod. na školskom dvore.

 • Pomáhame

  21. 5. 2014

  Milí rodičia, ak chcete podporiť realizáciu obnovy streetbalového ihriska v Šahách, môžete prispieť aj prostredníctvom triednych učiteľov.

   

 • Veľkonočné prázdniny

   

   

  17.4. – 22.4., nástup do školy 23.4. (streda).

 • Milé naše deťúrence, rodičia, priatelia školy.

  S poľutovaním Vám oznamujeme, že sme, žiaľ, v súťaži o multifunkčné ihrisko spoločnosti LIDL neboli úspešní. Spolu sme odovzdali 53.607 PET fliaš (ani vo sne nám nenapadlo, že dokážeme podať takýto výkon!), na umiestnenie v prvej desiatke to však nestačilo. Napriek tomu veľmi pekne ďakujeme všetkým, ktorí sa do súťaže pustili s oduševnením, zbierali, odovzdávali, nosili lístočky, verili, dúfali... Ukázali sme súdržnosť, silu, entuziazmus a nasadenie, a to je devíza, ktorá nám zostáva a posunie nás ďalej. Budeme hľadať iné cesty k splneniu nášho sna. Veľmi pekne Vám všetkým ďakujeme a sme pyšní na to, aké máme deti, rodičov a priaznivcov, ktorí nám pomáhajú.  
  Ď A K U J E M E !!!!! Vážime si Vašu pomoc.

 • 2% zaplatenej dane z príjmov

  Vážení rodičia!

  Poukázaním sumy do výšky 2% (3% dobrovoľnícka práca) zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby našej Základnej škole na Ul. E.B. Lukáča 6 v Šahách prispejete na ďalší rozvoj školy. Získané prostriedky budú určené žiakom školy na vybavenie učební, zakúpenie učebných pomôcok, knižných odmien a podobne. Vyplnené vyhlásenie spolu s potvrdením o zaplatení dane (tlačivá sú k dispozícii aj v škole) potvrdené Vaším zamestnávateľom môžete doručiť prostredníctvom Vašich detí späť do školy, alebo priamo na daňový úrad - do 30. apríla.

        Edita, Szabóová, predsedníčka RZ  

  Finančný príspevok môžete zaslať na: číslo účtu: 14256453/5200

  Obchodné meno (názov): Rodičovské združenie pri Základnej škole v Šahách

  Sídlo: Šahy, 936 01, E.B. Lukáča 6

  Právna forma:  Občianske združenie

  15

  1

  7

  3

  1

  9

  6

  1

  7

   ∕

  1

  1

  5

  6

  Identifikačné číslo prijímateľa (IČO):

   

  V mene našich žiakov Vám ďakujeme.

   

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, E.B.Lukáča 6 Šahy
  E.B.Lukáča 6, 936 01 Šahy
 • +421 36 7411 184

Fotogaléria