Navigácia

 • 2% z dane

  Vážení rodičia a priatelia školy! Poukázaním sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby našej Základnej škole na Ul. E.B. Lukáča 6 v Šahách prispejete na ďalší rozvoj školy. Získané prostriedky budú určené žiakom školy na vybavenie učební, zakúpenie učebných pomôcok, knižných odmien a podobne. Vyplnené vyhlásenie spolu s potvrdením o zaplatení dane (tlačivá sú k dispozícii aj v škole) potvrdené Vaším zamestnávateľom môžete doručiť prostredníctvom Vašich detí späť do školy, alebo priamo na daňový úrad - do 30. apríla.

        Edita, Szabóová, predsedníčka RZ  

   
  Finančný príspevok môžete zaslať na:
  Číslo účtu: 14256453/5200
  Obchodné meno (názov): Rodičovské združenie pri Základnej škole v Šahách
  Sídlo: Šahy, 936 01, E.B. Lukáča 6
  Právna forma:  Občianske združenie
  Identifikačné číslo prijímateľa: 17319617 / 1156

   

  V mene našich žiakov Vám ďakujeme.

 • 11. 2. 2016

  Šepkanie anjelov

  Krst knihy Bey Bazalovej

  Priaznivci, priatelia, známi a rodina Bey Bazalovej, šahanskej spisovateľky, sa dňa 22. januára 2016 zúčastnili slávnostného predstavenia novej knihy s názvom Šepkanie anjelov. Početné obecenstvo v reštaurácii Villa Romaine vítala hudba, vystúpenie hudobníkov Romana Urbana a Dániela Moysa.

  Piaty román Bey Bazalovej vyšiel 16. januára a slávnostne bol predstavený 21. januára v Bratislave v kníhkupectve Panta Rhei. Na bratislavskú prezentáciu sme nadviazali aj tu v Šahách krstom novej knihy.

  PaedDr. Beata Bazalová je absolventkou Pedagogickej fakulty v Nitre, aprobácia slovenský jazyk – výtvarná výchova. Žije a pracuje v Šahách, je riaditeľkou Základnej školy na Ulici E. B. Lukáča. Dlhé roky je členkou redakčnej rady nášho mesačníka Hontianske listy. Je vydatá, má dvoch synov.

  V roku 2008 sa na pultoch kníhkupectiev objavil jej prvý román s názvom Ako na hojdačke. Túto knihu nasledovali aj ďalšie: v roku 2009 Láska na druhý pokus, Obraz (2010) a v roku 2012 bol pokrstený román Nemiluješ, zomrieš. Posledné tri knihy, ako aj najnovšiu, vydalo Vydavateľstvo Ikar v Bratislave.

  Bea Bazalová sa presadila v súčasnej slovenskej literatúre ako úspešná spisovateľka. Autorskými stretnutiami po celom Slovensku i v médiách propaguje nielen svoju tvorbu, ale i mesto Šahy, v ktorom s rodinou žije, pracuje a tvorí. V roku 2012 mestské zastupiteľstvo udelilo autorke Cenu mesta Šahy. Najnovší román s názvom Šepkanie anjelov predstavila sama autorka. Úryvok z knihy prečítala jej kolegyňa Mgr. Korina Vinczeová.

  Oslava tejto nie každodennej udalosti bola veľmi milá a príjemná. Autorka nášmu mestu a obyvateľom pripravila krásny a skutočný novoročný dar. Knihu krídelkami anjelov a sušenou bazalkou krstili tri krstné mamy, sudičky, majsterky a umelkyne: výtvarníčka Adriana Kutaková, kaderníčka Veronika Sóder a kvetinárka Edita Szabová. V mene mesta Šahy autorku pozdravil primátor mesta Ing. Štefan Gregor. Ku gratulantom sa pripojili aj kolegyne a kolegovia zo Základnej školy na Ulici E. B Lukáča a všetci prítomní.

  Autogramiáda trvala celú hodinu. Beatku Bazalovú, milú pani učiteľku, úspešnú šahanskú autorku, odklopili krásne kytice, milé dary a veľa, veľa pozdravov a krásnych želaní k ďalšej úspešnej činnosti.

  Marta Solmošiová

   

   

  Do galérie Krst knihy našej pani riaditeľky Bey Bazalovej boli pridané fotografie.

 • Maškarný ples

  Maškarný ples 4.2.2016 o 13:30 hod v telocvični.

 • Š T R A J K !!!

  ŠTRAJK!

  Oznamujeme, že dňa 2.2.2016 sa k našim trom kolegom, štrajkujúcim už od štvrtka 28.1., pripojili aj ostatní pedagogickí zamestnanci školy. Dňa 2.2. (utorok) preto v škole nebude prebiehať vyučovanie. Pre žiakov I. stupňa, ktorým rodičia nevedia na tento deň zabezpečiť starostlivosť, bude v škole pripravený náhradný program. Deti budú tiež sprevádzané do školskej jedálne. Od 3.2. prebieha riadne vyučovanie podľa rozvrhu.

  NAŠE POŽIADAVKY

   

  1. Primerané ohodnotenie učiteľa

   

  Nástupný plat učiteľa aj naďalej zostáva na úrovni absolventov stredných škôl bez maturity a predstavuje zhruba polovicu mzdy iných zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním. Výkon učiteľa sa, pochopiteľne, znižuje, ak je nútený zabezpečovať potreby svojej rodiny privyrábaním si v ďalšej práci. Iba primerane ohodnotený učiteľ sa môže naplno venovať Vašim deťom.

   

  2. Vybavenie škôl didaktickými prostriedkami

   

  V materiálno-technickom vybavení škôl existujú obrovské rozdiely, preto pedagógovia žiadajú od vlády navýšenie rozpočtu do školstva v takej miere, aby sa tieto rozdiely vyrovnali, a tým sa všetkým deťom zabezpečili rovnaké podmienky v prístupe k vzdelaniu. Vybavenie škôl (od hygienických potrieb cez učebnice a pracovné zošity až po projektory a interaktívne tabule) by nemali zabezpečovať „dobrovoľnými“ príspevkami rodičia, ale štát, ktorému odvádzajú dane.

   

  3. Zmena zákona o kontinuálnom vzdelávaní pedagógov

   

  Naša tretia požiadavka sa týka zmeny systému vzdelávania učiteľov. Domnievame sa, že súčasný systém musí byť prehodnotený, aby sa mohol učiteľ plnohodnotne vzdelávať v oblastiach, ktoré skutočne využije pri výučbe a výchove Vašich detí.

 • Vianočné prázdniny

  V I A N O Č N É  P R Á Z D N I N Y 23.12.2015 - 7.1.2016

  8.1.2016 riaditeľka základnej školy v zmysle § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytuje z prevádzkových dôvodov riaditeľské voľno.

  Vyučovanie sa začína  dňa 11. januára 2016 (pondelok).

 • PROSBA O POMOC

  P O M Á H A M E!!!!! Dnes v ranných hodinách spôsobil požiar veľké škody v dome rodiny Bolemantovej. Tí, ktorí im chcete uľahčiť momentálnu situáciu a pomôcť, prispejte, prosím, v rámci svojich možností. V hotovosti v škole p. Hegedúsovej alebo na č. účtu: SK32 0200 0000 0025 1464 4152. Ďakujeme za pomoc i zdieľanie! 

 • 17. 12. 2015

  Do galérie Vianočný večierok 1.B boli pridané fotografie.

 • 17. 12. 2015

  V utorok 15.12. sme sa dočkali, našu školu navštívili príslušníci OR PZ Levice, aby vykonali ukážku výcviku služobných psov na vyhľadávanie omamných a psychotropných látok z dôvodu protidrogovej prevencie. Ďakujeme im a tiež našej koordinátorke boja proti drogám - p. učiteľke Lackovej, ktorá nám stretnutie sprostredkovala. Do galérie Ukážka výcviku psov na vyhadávanie omamných látok boli pridané fotografie.

 • 17. 12. 2015

  Do galérie Vianočný večierok 2.A boli pridané fotografie.

 • 16. 12. 2015

  Do galérie ŠALIANSKY MAŤKO - školské kolo boli pridané fotografie.

 • 16. 12. 2015

  Keď sa na chodbe školy rozžiari vianočný stromček, keď namiesto zvonenia znejú vianočné melódie, keď spod rúk detí vychádzajú krásne vianočné ozdoby, keď škola vonia škoricou tak, že to nemožno opísať, keď sa svetielka odrážajú v rozžiarených očkách detí, vtedy už niet nijakých pochybností, že sa blížia najkrajšie sviatky v roku - VIANOCE. angeldevil Do galérie Vianočné tvorivé dielne boli pridané fotografie.

 • 16. 12. 2015

  Vo štvrtok 10. decembra sa v školskej telocvični uskutočnil tradičný predvianočný turnaj v minifutbale chlapcov. Pod vedením Mgr. Erika Gaučíka si chlapci s chuťou zašportovali a zasúťažili. Do galérie Vianočný turnaj v minifutbale boli pridané fotografie.

 • P O M Á H A M E


  Milí žiaci, rodičia, priatelia školy. Blížia sa Vianoce a s nimi prichádza pani Zima. Radi by sme tieto sviatočné chvíle rovnako ako vlani spríjemnili aj zvieratkám, ktoré nik nechce, a preto našli dočasný domov v útulku Levice. Boli by vďační za: granule, deky, nepotrebné paplóny (ale nie páperové!), matrace, obojky a popruhy na venčenie psíkov. A samozrejme veľmi potrebujú aj financie na veterinárne ošetrenie. Kto by mal ochotu a chuť pomôcť zvieratkám, veci, resp. financie môže priniesť do školy. Zbiera ich pani zástupkyňa Grošaftová. V mene opustených zvieratiek všetkým dobrým ľuďom ďakujeme. 

 • Mikuláš u nás v škole smiley

 • 5. 12. 2015

  Do galérie Mikulášska veselica boli pridané fotografie.

 • 4. 12. 2015

  Do galérie Mikuláš 2015 boli pridané fotografie.

 • 27. 11. 2015

  Do galérie 1.A a 1.B v Mestskej knižnici boli pridané fotografie.

 • 26. 11. 2015

  Do galérie Základný fotoalbum boli pridané fotografie.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, E.B.Lukáča 6 Šahy
  E.B.Lukáča 6, 936 01 Šahy
 • +421 36 7411 184

Fotogaléria